Програм

Програм Владе Републике Србије „Моја прва плата” спроводи Национална служба за запошљавање уз подршку Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства финансија, Канцеларије за ИТ и електронску управу и Привредне коморе Србије.

Циљ Програма је да се подстакне запошљавање младих и пружи подршка привреди у решавању проблема с недостатком кадрова.

Послодавци који су заинтересовани за учешће у Програму објављују конкретне радне позиције (са описом послова на српском језику) на којима ће се млади оспособљавати за самосталан рад по утврђеном програму који одобрава Национална служба за запошљавање, уз ментора који врши надзор и пружа подршку.

Програм се спроводи код послодаваца у приватном или јавном сектору, који се пријаве на Јавни позив Националне службе за запошљавање, у складу са Уредбом о Програму подстицања запошљавања младих „Моја прва платаˮ. Позив је отворен за све привредне субјекте који послују на територији Републике Србије (предузетнике, микро, мала, средња и велика правна лица ).

Младима са завршеним средњим образовањем обезбеђена је месечна новчана накнада у износу од 20.000,00 динара, док за оне са завршеним високим образовањем накнада износи 24.000,00 динара. За Програм „Моја прва плата” опредељене су укупно две милијарде динара из буџета Републике Србије. Средства ће бити исплаћивана директно лицима на оспособљавању, преко Националне службе за запошљавање. Поред износа који исплаћује држава, послодавци могу да исплате и додатна средства. Доприноси за случај повреде на раду и професионалне болести, такође ће бити уплаћени у складу са законом.

Оспособљавање за рад траје девет месеци.

Програм „Моја прва плата” реализоваће се према следећем распореду:

17. август
Објављивање јавног позива 

17. август – 25. септембар
Пријава послодаваца и оглашавање позиција

8. октобар – 8. новембар 
Пријава кандидата на позиције и селекција кандидата

8. октобар ‒ 15. новембар 
Процес избора кандидата од стране послодаваца

До 27. новембра 
Објављена коначна листа послодаваца са бројем одобрених извршилаца

28. новембар ‒ 14. децембар 
Закључивање уговора између Националне службе, послодавца и изабраног кандидата

Након што се заврши селекција, одабрана лица ће потписати тројни уговор са послодавцем и Националном службом за запошљавање. Радна група Владе Републике Србије коју чине представници Кабинета председника Владе, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства финансија, Министарства омладине и спорта, Националне службе за запошљавање и Привредне коморе Србије биће задужена за праћење реализације Програма.

У складу са одредбом Јавног позива, којом је утврђено да Национална служба за запошљавање задржава право да ограничи број послодаваца по секторима и број оглашених позиција по послодавцу који се могу укључити у овај програм како би се обезбедило равномерно учешће већег броја послодаваца из више различитих сектора, користиће се додатни критеријуми за формирање листе по следећем редоследу приоритета:

1. Послодавци из приватног сектора за позиције са местом рада које припадају девастираним подручјима или територији АП Косово и Метохија,

2. Послодавци из приватног сектора, за позиције са местом рада на осталим подручјима,

3. Послодавци из јавног сектора за позиције са местом рада које припадају девастираним подручјима или територији АП Косово и Метохија,

4. Послодавци из јавног сектора за позиције са местом рада на осталим подручјима.

Приликом одобравања броја извршилаца по позицијама послодаваца могу бити примењени неки од следећих параметара:

-равномерна територијална распоређеност,

-број младих незапослених на евиденцији Националне службе за запошљавање по филијалама,

-број пријављених кандидата на оглашене позиције,

-број тражених извршилаца у односу на број запослених код послодавца,

-образовна структура незапослених,

-делатност послодавца,

-редослед по времену прихватања позиција од стране кандидата.

Врх стране