Програм

Програм Владе Републике Србије „Моја прва плата” спроводи Национална служба за запошљавање уз подршку Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства финансија, Министарства туризма и омладине, Канцеларије за информационе технологије и електронску управу и Привредне коморе Србије.

Циљ Програма је да се подстакне оспособљавање младих за рад као и запошљавање младих и пружи подршка привреди у решавању проблема са недостатком кадрова.

Послодавци који су заинтересовани за учешће у Програму објављују конкретне радне позиције (са описом послова на српском језику) на којима ће се млади оспособљавати за самосталан рад по утврђеном програму који одобрава Национална служба за запошљавање, уз ментора који врши надзор и пружа подршку.

Програм се спроводи код послодаваца у приватном или јавном сектору, који се пријаве на Јавни позив Националне службе за запошљавање, у складу са Уредбом о програму подстицања запошљавања младих „Моја прва платаˮ. Позив је отворен за све привредне субјекте који послују на територији Републике Србије (предузетнике, микро, мала, средња и велика правна лица и јавни сектор ).

Младима средњег образовања обезбеђена је месечна новчана накнада у износу од 28.000,00 динара, док за оне високог образовања накнада износи 34.000,00 динара. Национална служба за запошљавање врши исплату средства директно лицима на оспособљавању, преко банке „Поштанска штедионица“ ад Београд, која ће за наведену намену отворити наменски текући рачун лицима, без наплате трошкова одржавања рачуна. Доприноси за случај повреде на раду и професионалне болести се уплаћују у складу са законом.

Поред износа који исплаћује Национална служба за запошљавање послодавци могу да исплате и додатна средства.

Оспособљавање за рад траје девет месеци.

Програм „Моја прва плата” реализоваће се према следећем распореду:

10. октобар 2023. године
Објављивање јавног позива 

10. октобар – 7. новембра 2023. године
Пријава послодаваца и оглашавање позиција

13. новембар – 6. децембар 2023. године
Пријава кандидата на позиције

7. децембар ‒ 22. децембар 2023. године
Повезивање кандидата са послодавцима из приватног сектора и јавног сектора

23. децембар ‒ 29. децембар 2023. године 
Објава коначне листе послодаваца са бројем изабраних кандидата на одобреним позицијам

1. јануар ‒ 19. јануар 2024. године 
Закључивање уговора између Националне службе за запошљавање, послодавца и изабраног кандидата

1. јануар ‒ 19. јануар 2024. године 
Почетак оспособљавања незапосленог лица

Радна група Владе Републике Србије коју чине представници Кабинета председника Владе, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства финансија, Министарства туризма и омладине, Националне службе за запошљавање и Привредне коморе Србије биће задужена за праћење реализације Програма.

У складу са одредбом Јавног позива, којом је утврђено да Национална служба за запошљавање задржава право да ограничи број послодаваца по секторима и/или регионима, узимајући у обзир ефекте на запошљавање из претходних циклуса програма, и број оглашених позиција по послодавцу који се могу укључити у овај програм како би се обезбедило равномерно учешће већег броја послодаваца из више различитих сектора и/или региона, користиће се додатни критеријуми за формирање листе по следећем редоследу приоритета:

1. Послодавци из приватног сектора за позиције са местом рада које припадају девастираним подручјима или територији АП Косово и Метохија,

2. Послодавци из приватног сектора, за позиције са местом рада на осталим подручјима,

3. Послодавци из јавног сектора за позиције са местом рада које припадају девастираним подручјима или територији АП Косово и Метохија,

4. Послодавци из јавног сектора за позиције са местом рада на осталим подручјима.

Приликом одобравања броја извршилаца по позицијама послодаваца могу бити примењени неки од следећих параметара:

-равномерна територијална распоређеност,

-број младих незапослених на евиденцији Националне службе за запошљавање по филијалама,

-број пријављених кандидата на оглашене позиције,

-број тражених извршилаца у односу на број запослених код послодавца,

-образовна структура незапослених,

-делатност послодавца,

-редослед по времену прихватања позиција од стране кандидата.

Врх стране