Послодавци

У току је процес обраде и провере пријава и позиција.

Од 17. августа 2020, када је почело спровођење Програма и пријава послодаваца, па до 25. септембра 2020. године пристигло је више од 10.000 пријава заинтересованих компанија из читаве Србије (различитих делатности и обима компанија), које су за скоро 17.000 позиција тражиле више од 28.000 младих за оспобљавање.Више од 70 одсто позиција које су компаније пријавиле доступно је за кандидате са завршеном средњом школом.Подаци су потврда великих потреба послодаваца за кадровима за обављање одређених послова.

С обзиром на велику заинтересованост послодаваца за учешће у програму, статус позиције „одобрено“  не мора значити да ће позиција бити одобрена за тражени број кандидата, као ни да ће послодавац уопште узети учешће у програму. Комисија за оцену и одобравање броја кандидата по оглашеним позицијама ће донети коначну одлуку о броју лица која могу бити ангажована код послодавца. У складу са условима из Јавног позива, предност за учешће у програму имаће послодавци из приватног сектора, посебно послодавци из девастираних подручја у складу са Уредбом Владе Републике Србије о степену развијености јединица локалне самоуправе.

О свим одлукама Комисије послодавци ће бити благовремено информисани.

У складу са одредбом Јавног позива, којом је утврђено да Национална служба за запошљавање задржава право да ограничи број послодаваца по секторима и број оглашених позиција по послодавцу који се могу укључити у овај програм како би се обезбедило равномерно учешће већег броја послодаваца из више различитих сектора, користиће се додатни критеријуми за формирање листе по следећем редоследу приоритета:

1. Послодавци из приватног сектора за позиције са местом рада које припадају девастираним подручјима или територији АП Косово и Метохија,

2. Послодавци из приватног сектора, за позиције са местом рада на осталим подручјима,

3. Послодавци из јавног сектора за позиције са местом рада које припадају девастираним подручјима или територији АП Косово и Метохија,

4. Послодавци из јавног сектора за позиције са местом рада на осталим подручјима.

Приликом одобравања броја извршилаца по позицијама послодаваца могу бити примењени неки од следећих параметара:

-равномерна територијална распоређеност,

-број младих незапослених на евиденцији Националне службе за запошљавање по филијалама,

-број пријављених кандидата на оглашене позиције,

-број тражених извршилаца у односу на број запослених код послодавца,

-образовна структура незапослених,

-делатност послодавца,

-редослед по времену прихватања позиција од стране кандидата.

У наредном периоду послодавце очекују разговори са заинтересованим кандидатима. Пошто обаве разговоре са одабраним кандидатима, послодавци се опредељују за оне кандидате које ће оспособљавати за рад. Иако држава финансира оспособљавање младих у износу од 20.000 динара за лица са средњим образовањем, односно 24.000 динара за лица са високим образовањем, послодавац може ангажованим лицима исплатити додатна средства, са припадајућим доприносима.

Упутство за послодавце можете преузети ОВДЕ.

Врх стране